xe bồn hino chở nước, Xe hino chở nước sạch, xe bồn chở nước hino

Thương hiệu: |

800.000.000₫

xe bồn hino chở nước, Xe hino chở nước sạch,

xe bồn chở nước hino,

XE HINO CHỞ NƯỚC TƯỚI CÂY-CHỞ NỨƠC RỬA ĐƯỜNG 6,100 khối ,

xe hino Xi téc chứa nước (6100 lít) và bơm nước.

Hotline : 0909.513.866

xe bồn hino chở nước, Xe hino chở nước sạch, 

xe bồn chở nước hino, 

XE HINO CHỞ NƯỚC TƯỚI CÂY-CHỞ NỨƠC RỬA ĐƯỜNG 6,100 khối ,

xe hino Xi téc chứa nước (6100 lít) và bơm nước.